W jakim wieku najlepiej zapisać dziecko do klubu piłkarskiego?

W jakim wieku najlepiej zapisac dziecko do klubu pilkarskiego

Rozwój piłkarski dziecka można stymulować już od 3 roku życia!

Wybór dyscypliny sportowej dla dziecka oparty być musi na sumie jego predyspozycji fizycznych i psychicznych oraz zainteresowań. W przypadku piłki nożnej rozbudzanie pasji piłkarskich rozpocząć można u trzylatka. Zabawa z piłką polega wówczas na rzucaniu, łapaniu, turlaniu piłki przy użyciu rąk i nóg, skłonach z piłką wykonywanych przez dziecko i wielu innych ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Wiek pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia jest odpowiedni do realizacji ćwiczeń wzmacniających równowagę, koordynację ruchów, chwytność rąk i siłę nóg, czyli ogólną sprawność dziecka. Podczas takich zabaw z piłką dziecko nabiera pewności siebie i odporności na wyzwania sportowe. I właśnie podczas takich zabaw stwierdzić można, czy piłka nożna jest przedmiotem zainteresowania kandydata na piłkarza. Ważne, aby zabawa pozbawiona była presji wyniku i sukcesu, gdyż tylko wtedy dziecko może rozwijać w sobie pasje sportowe, nie przeżywając przymusu bycia najlepszym.

Do klubu piłkarskiego najwcześniej w wieku 11 lat

Jak wykazują badania psychologiczno-pedagogiczne odpowiedni wiek do podjęcia przez dziecko regularnych treningów piłkarskich to dopiero jedenaście lat. W tym wieku dziecko, które wykazuje predyspozycje sportowe, jest w stanie sprostać zadaniom stawianym mu podczas treningów. Niemniej jednak kluby piłkarskie organizują grupy ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku dziesięciu lat, nadając im miano trampkarzy wstępnych. Wraz z wiekiem i nabywaniem umiejętności dzieci przechodzą kolejno do grup trampkarzy młodszych i trampkarzy starszych, a następnie juniorów. Niemniej jednak wiek około jedenastego roku życia jest dobrym momentem na wdrożenie dziecka do treningu grupowego bez ryzyka nadmiernego obciążania go fizycznie lub psychicznie. Warto pamiętać o tym, że dziecko nie jest odporne na porażki treningowe i nie warto poddawać go ryzyku utraty nie tylko wiary w siebie, ale i chęci do amatorskiego, prozdrowotnego uprawiania sportu.