Regulamin Akademii Piłkarskiej

REGULAMIN GMINNEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO „TARGÓWEK”

DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ SPORTOWYCH W GRUPACH MŁODZIEŻOWYCH 

 1. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest wypełnienie deklaracji zawodnika ( dostępnej tutaj lub u trenera danego zespołu/rocznika oraz wykonanie badań lekarskich niezbędnych przy wysiłku sportowym, powtarzanych co pół roku na zlecenie Klubu.
 2. Zawodnik Klubu zobowiązuje się:
 • godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
 • nie spóźniać się na zajęcia,
 • być pomocnym dla swoich kolegów z drużyny, a także klubowych pracowników,
 • wykonywać polecenia prowadzącego zajęcia,
 • dbać o sprzęt klubowy i otoczenie,
 • być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 • podczas rywalizacji sportowej zawsze kierować się zasadami „fair play”,
 • okazywać szacunek względem innych uczestników rywalizacji i zajęć sportowych, w szczególności do trenerów, zawodników i sędziów,
 • dolegliwości zdrowotne natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 1. Rodzice zobowiązują się:
 • do terminowego uiszczania opłat tytułem „uczestnika w zajęciach sportowych” płatne przez 11 miesięcy w roku (120 zł najpóźniej do 10 każdego miesiąca), wyłączając jeden miesiąc (składka członkowska 20zł), na indywidualne konto danego zespołu (dostępne na stronie www.gkptargowek.pl)  w przelewie wpisujemy: rocznik – imię i nazwisko – miesiąc, np.: 2002 – Jan Kowalski – kwiecień lub do Księgowości Klubu w godzinach: 8:00 – 15:00.
 • jeśli zajęcia nie odbędą się z różnych powodów: ferie, święta, losowa sytuacja, itp. zostaną odrobione w innym, dogodnym terminie,
 • przy rodzeństwie przysługuje 50 % zniżki dla jednego z nich,
 • brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty składek,
 • w przypadku kontuzji/choroby/wyjazdu trwającej dłużej niż miesiąc opłata wynosi 20 zł, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności trenerowi danego zespołu/rocznika w terminie do 5 dni od pierwszej nieobecności,
 • w momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat,
 • w trakcie zajęć nie kontaktować się z dziećmi, gdyż powoduje to dekoncentrację i przeszkadza w prowadzeniu zajęć treningowych,
 • powiadamiać trenera smsem lub telefonem, gdy dziecko nie będzie mogło przyjść na zajęcia,
 • przestrzegać regulamin korzystania z obiektów sportowych  „GKP Targówek”,
 • okazywać szacunek względem  uczestników rywalizacji i zajęć sportowych, w szczególności do trenerów, zawodników i sędziów,
 • respektowania decyzji szkoleniowych trenera danego zespołu/rocznika,
 • nie wywoływać agresji na trybunach,
 • być w stanie trzeźwym, ponieważ odbierając dziecko z zajęć, bądź oglądając mecz również identyfikują się z Klubem.
 1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktu regulaminu może być podstawą do wydalenia dziecka z Klubu.
 2. GKP Targówek zapewnia w ramach opłat tytułem „uczestnika w zajęciach sportowych” każdego rocznika:
 • stroje meczowe,
 • profesjonalną obsługę szkoleniową,
 • logo na strojach sportowych,
 • opiekę lekarską w czasie zorganizowanych zajęć,
 • przynależność do klubu piłkarskiego,
 • obiekty sportowe utrzymywane przez cały rok – dwa pełnowymiarowe, trawiaste boiska,
 • wynajmowanie sztucznego boiska/hali,
 • zagwarantowanie transportu autokarowego na mecze rozgrywane daleko od Warszawy ( min.100 km ),
 • opłaty zgłoszeniowe MZPN do występów ligowych,
 • opłaty sędziów po meczach ligowych,
 • okresowe badania lekarskie,
 • aktualizowanie na bieżąco oficjalnej strony internetowej,
 • napoje w trakcie meczów,
 • organizacja imprez – 3 razy do roku, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie,
 • w wyjątkowych sytuacjach Zarząd GKP Targówek może udzielić indywidualnej dyspensy od powyższego regulaminu na wniosek rodziców lub trenerów.
 1. W ramach podpisanej przez Klub umowy, wszyscy zawodnicy trenujący w Klubie GKP Targówek mają prawo do  10% zniżki na zakup obuwia sportowego w sklepie VITASPORT – Warszawa ul. Olszynki Grochowskiej 11/15 (www.vitasport.pl ). Trenerzy mają obowiązek poinformowania o tym swoich podopiecznych i ich opiekunów prawnych oraz dopilnować aby listy zawodników ich zespołów dostarczyć do sklepu VITASPORT. Aktualizację listy zawodników danego rocznika dokonuje jego trener, za zgodą Koordynatora Ds. Szkolenia Dzieci i Młodzieży lub/i Prezesa Klubu.
 2. Jakikolwiek zbiorowy zakup ( w ramach danego zespołu/rocznika) sprzętu sportowego typu : dresy, stroje meczowe, ortaliony, torby sportowe, piłki musi byś zaakceptowany przez Zarząd Klubu. Trener może zbierać składki na poczet zakupu takiego sprzętu tylko i wyłącznie mając pisemne upoważnienie Klubu ( Prezes Klubu i Koordynator Ds. Szkolenia Dzieci i Młodzieży ) oraz kosztorys, natomiast zamówienie realizuje koordynator.
 3. Za przestrzeganie podstawowych zasad higieny, czystości oraz bezpieczeństwa odpowiada trener prowadzący zajęcia danego zespołu, w szczególności sprawdzenie warunków treningowych (trenażery, sprzęt, boisko ) pod kątem bezpieczeństwa wszystkich uczestników treningu. Za odpowiednie zachowanie wszystkich zawodników zarówno na boisku , jak i w pomieszczeniach klubowych odpowiedzialność ponosi trener danego zespołu.

Wszelkie usterki lub wady sprzętu na obiektach klubowych należy niezwłocznie zgłosić do konserwatora obiektu (Volodymyr Knysh ) lub do Koordynatora DS. Szkolenia Dzieci i Młodzieży.

Warszawa 30.03.2016r.

      W imieniu Zarządu Klubu

 Prezes Zarządu Klubu – Sławomir Prządka

Członek Zarządu – Łukasz Kurpiewski