Piłka nożna – rozwój nie tylko fizyczny

Pilka nozna – rozwoj nie tylko fizyczny

Aktywność fizyczna istotnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny człowieka, dlatego szkoły angażują młodzież do aktywnego udziału w zajęciach sportowych. Kluby poprzez promowanie dyscyplin mają na celu zachęcenie młodzieży do czynnego udziału w zajęciach zespołowych lub indywidualnych. Do najpopularniejszych dyscyplin sportowych wśród młodzieży należy m.in. piłka nożna.

Piłka nożna – wszechstronny rozwój młodego człowieka

Do podstawowych zalet uprawiania sportów zespołowych zaliczymy polepszenie kondycji, poprawę wydolności, przeciwdziałanie otyłości oraz zwiększenie koncentracji. Zajęcia w młodzieżowych klubach piłkarskich sprzyjają wychowaniu młodych sportowców, którzy uczą się samodyscypliny wynikającej z planu treningowego. Zabawa sportem obniża poziom stresu, co w wieku dojrzewania istotnie wpływa na psychikę młodzieży. W kontekście psychologicznym klub piłkarski sprzyja wzbudzeniu w młodzieży motywacji do działania, koleżeństwa oraz nawiązywaniu lepszych kontaktów z innymi. Ponadto młodzi zawodnicy uczą się zasad fair play oraz szacunku do rywala. Istotnym czynnikiem psychologicznym w rozwoju młodzieży jest świadomość przynależności do grupy oraz akceptacji przez rówieśników, co pozytywnie wpływa na samoocenę i samopoczucie młodego człowieka. Dodatkowym atutem klubów piłkarskich jest kształtowanie wśród młodzieży pewności siebie, strategicznego myślenia oraz odpowiedzialności i zaufania do innych. Ponadto w umyśle młodego człowieka kształtuje się zdolność doceniania pracy całej grupy, świadomość potrzeby pomocy innym oraz determinacja w dążeniu do celu (chęć walki do końca).

Młodzieżowy klub piłkarski – jak wpływa na kwestie wychowawcze?

Przynależność do klubu piłkarskiego poza tym, że motywuje i determinuje młodzież do działania, stanowi ponadto idealne miejsce dla młodych ludzi, którzy w okresie dojrzewania często przechodzą skrajne stany emocjonalne. Wysiłek fizyczny stanowi naturalną terapię w walce z zaburzeniami emocjonalnymi, które w wieku młodzieńczym są istotną przeszkodą wychowawczą. Klub piłkarski umożliwia młodzieży m.in. wyjazdy na zgrupowania treningowe lub wycieczki tematyczne (np.: na mecze lub stadiony znanych klubów piłkarskich) co stanowi urozmaicenie w codziennym życiu młodego człowieka, poprzez zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych miejsc oraz nawiązywanie nowych kontaktów.