Komunikat Zarządu GKP ,,Targówek „

Komunikat Zarządu GKP ,,Targówek " 2

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2017 roku

odbyło się zebranie zarządu stowarzyszenia,

poświęcone przygotowaniu walnego zgromadzenia członków klubu.

O jego terminie powiadomimy członków stowarzyszenia.

Jednocześnie zarząd powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora

do spraw Promocji i Marketingu Panu Krzysztofowi Królowi.

Nowemu Dyrektorowi życzymy powodzenia i samych sukcesów.

Zarząd GKP

,, Targówek”